Amputert - hva nå?

Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Hos LFA kan du få hjelp til å finne svarene på slike spørsmål. Vi tilbyr informasjon her på nettsidene våre og samtaler gjennom likepersonsarbeidet vårt.
20. mars 2018

Når beskjeden kommer om at amputasjonen skal finne sted, er det mange spørsmål som melder seg. Det kan dreie seg om man kan leve som tidligere og om hvordan livet i det hele tatt kommer til å bli etter at amputasjonen er gjort. Les mer om:

Amputasjonen
Amputasjon av en del av en arm eller en del av et ben er iblant nødvendig når andre medisinske tiltak ikke fører frem.
Smerter
Smerter i stumpen etter en amputasjon er normalt. Smerter på grunn av trykkfølsomme punkter kan også forekomme, og det hender at det må gjøres tilpasninger av protesen eller i verste fall reoperasjon for å fjerne smerten.
Følelser
En amputasjon forandrer oss. Kroppen forandres, funksjonsevnen forandres, og vår egen og andre menneskers oppfatning av oss forandres. "Hvem er jeg nå?" Noe tapes. Tap skaper sorg. Det er naturlig og sunt. Det snakkes om "sorgarbeid".
Proteser
Det finnes mange ulike proteser. En protese erstatter det amputerte lemmet og kan fungere tilnærmet likt. Proteser lages på ortopediske verksteder av ortopediingeniører. Protesene er hjelpemidler som bekostes av NAV uten kostnader for den enkelte protesebruker.
Flere nyheter
  • Amputert - hva nå?
    20. mars 2018
    Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Hos LFA kan du få hjelp til å finne svarene på slike spørsmål. Vi tilbyr informasjon her på nettsidene våre og samtaler gjennom likepersonsarbeidet vårt.
  • Noen å snakke med
    01. januar 2019
    Landsforeningen For Amputerte består av medlemmer som sitter inne med en betydelig erfaring. Det er stor sannsynlighet for at flere av oss har søkt etter akkurat den samme hjelpen som du søker etter, og stilt seg de samme spørsmålene som du.
Flere artikler