Noen å snakke med

Landsforeningen For Amputerte består av medlemmer som sitter inne med en betydelig erfaring. Det er stor sannsynlighet for at flere av oss har søkt etter akkurat den samme hjelpen som du søker etter, og stilt seg de samme spørsmålene som du.
01. januar 2019

Bli uavhengig i ny livssituasjon!

Uavhengig av sykdom eller ulykke er det å få amputert en kroppsdel en vesentlig endring i livssituasjonen. Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Da melder det seg mange spørsmål:

 • Kan jeg klare jobben?
 • Hva med fritidsaktiviteter
 • Kan jeg fortsette å sykle?
 • Mitt forhold til andre, familie og venner?
 • Hvordan ser en protese ut?
 • Hvem lager protesen?
 • Når får jeg protesen og kan jeg fungere med den?
 • Kan jeg kjøre bil/motorsykkel uansett amputasjon?
 • Hvordan steller man stumpen, stumpsokkene og protesen?
 • Hvordan skal jeg takle smerten?

Kontakt gjerne en av oss i hovedstyret for å få snakke med en likeperson.

Klikk her for å se oversikten over hovedstyret.

Lege

LFA´s lege innen Ortopedkirurgi/Kirurgi har lang erfaring innen dette fagområdet og er selv amputert. Han vil kunne svare og gi informasjon vedrørende/angående før amputasjon og etter amputasjon, ovenfor de pasientene eller pårørende som ønsker ekspertisehjelp.

Lege Per Øslebye har kontortid: Tirsdager kl. 11.00 – 13.00 på tlf. 952 21 614

Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe du lurer på!

Råd og veiledning til de nærmeste

LFA er oppmerksom på at en amputasjon også har følger for de vi omgås. Her er den informasjon som vi og våre nærmeste har erfart og kan gi, nyttig for det videre liv. Det er derfor en naturlig del av LFA sin virksomhet å besvare spørsmål og gi støtte til alle det angår.

Husk: Om nødvendig er det viktig å påvirke og støtte den amputerte til å bli mest mulig selvhjulpen i det daglige liv.

Flere nyheter
 • Amputert - hva nå?
  20. mars 2018
  Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Hos LFA kan du få hjelp til å finne svarene på slike spørsmål. Vi tilbyr informasjon her på nettsidene våre og samtaler gjennom likepersonsarbeidet vårt.
 • Noen å snakke med
  01. januar 2019
  Landsforeningen For Amputerte består av medlemmer som sitter inne med en betydelig erfaring. Det er stor sannsynlighet for at flere av oss har søkt etter akkurat den samme hjelpen som du søker etter, og stilt seg de samme spørsmålene som du.
Flere artikler