– Amputert

Mann med benproteser ligger i en sofa sett ovenfra

Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Når beskjeden kommer om at amputasjonen skal finne sted, er det mange spørsmål som melder seg. Det kan dreie seg om man kan leve som tidligere og om hvordan livet i det hele tatt kommer til å bli etter at amputasjonen er gjort. Hos LFA kan du få hjelp til å finne svarene på slike spørsmål. Vi tilbyr informasjon her på nettsidene våre og samtaler gjennom likepersonsarbeidet vårt.

Amputasjonen

Amputasjon av en del av en arm eller en del av et ben er iblant nødvendig når andre medisinske tiltak ikke fører frem. Når det er bestemt at en amputasjon skal finne sted, vil du få smertestillende medikamenter. Ved benamputasjoner vil det ofte være såkalte epiduralkateter, der smertelindringen kommer fra magen og ned. Lege og sykepleier […]

Smerter

Smerter i stumpen etter en amputasjon er normalt. Smerter på grunn av trykkfølsomme punkter kan også forekomme, og det hender at det må gjøres tilpasninger av protesen eller i verste fall reoperasjon for å fjerne smerten. Fantomfølelse og fantomsmerte Etter amputasjonen kan man oppleve det som om den amputerte delen av benet eller armen fortsatt er […]

Følelser

En amputasjon forandrer oss. Kroppen forandres, funksjonsevnen forandres, og vår egen og andre menneskers oppfatning av oss forandres. «Hvem er jeg nå?» Noe tapes. Tap skaper sorg. Det er naturlig og sunt. Det snakkes om «sorgarbeid». Sorg Dagens samfunn liker ikke sorg. Sorgen skal skjules, eller døyves med piller. Men sorg er verken farlig eller […]

Proteser

Det finnes mange ulike proteser. En protese erstatter det amputerte lemmet og kan fungere tilnærmet likt. Proteser lages på ortopediske verksteder av ortopediingeniører. Protesene er hjelpemidler som bekostes av NAV uten kostnader for den enkelte protesebruker. Ben- og armprotesen er en erstatning for det amputerte lemmet. Både ben- og armproteser kan fungere tilnærmet likt det amputerte […]

Følg oss!

Landsforeningen for Amputerte
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen