Hovedstyret blir valgt av årsmøtet, er landsforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig overfor årsmøtet. Hovedstyret jobber med de sakene som årsmøtet har vedtatt at de skal prioritere og er ansvarlig for budsjett og regnskap. Hovedstyret fører protokoller fra hovedstyremøtene.

Hovedstyret i Landsforeningen For Amputerte består per i dag av:

Leder:

Franck Tore Larsen
Kirkealleen 3B
3470 Slemmestad
Mob : 908 22 175
e-post : franck-l@online.no

Nestleder:

Alvhild Kvamme Iversen
Lyngen 4
6084 Larsnes
Mob : 911 25 513
e-post : alvhild.iversen@gmail.com

Styremedlemmer:

Stine Therese Børstad
Sørfjordvegen 12
5265 Ytre Arna
Mob: 984 05 603
e-post: stine.th.borstad@gmail.com

Gisle Hagenes
Kyrkjesteinsvegen 15
5357 Fjell
Mob: 906 65 642
e-post: gihage@online.no

Anne Johnsen
Skauveien 3
3060 Svelvik
Mob : 990 18 902
e-post : ajohns2@online.no

Randi Mellem
Galterudveien 540
2212 Kongsvinger
Mob: 910 02 289

Odd Harald Kristoffersen
Brøstadveien 104
9311 Brøstadbotn
Tlf: 93 62 38 92
e-post: odd.hkristoffersen@gmail.com

1. Varamedlem:

Helge Kvaale
Hardangerfjordvegen 592
5610 Øystese
Mob: 952 57 682
e-post: helkvaa54@gmail.com

2. Varamedlem:

Aksel Låstad
Framigarden 18
5285 Bruvik
Mob: 901 89 528
e-post: aksla119@online.no

Valgkomité for valgåret 2019

Formann:
Svein Upsahl
Barlinda 39
4870 Fevik
Tlf : 48 15 08 29
e-post : elsmarup@online.no

Medlem:
Erik Ax
Bakkekroken 9
3442 Hyggen
Mob: 95 96 97 98
e-post: erik@ax.no