– Hjelp å få

Ung mann i bil med joystick montert på rattet

Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Når beskjeden kommer om at amputasjonen skal finne sted, er det mange spørsmål som melder seg. Det kan dreie seg om man kan leve som tidligere og om hvordan livet i det hele tatt kommer til å bli etter at amputasjonen er gjort. Hos LFA kan du få hjelp til å finne svarene på slike spørsmål. Vi tilbyr informasjon her på nettsidene våre og samtaler gjennom likepersonsarbeidet vårt.

Noen å snakke med

Trenger du noen å snakke med? Da kan du kontakte en av våre likepersoner som har opplevd samme situasjon som deg for en prat. Enten du selv er / vil bli amputert, eller du står nær en som er i denne situasjonen, kan du kontakte en likeperson. Ektefeller, barn, foreldre eller andre som føler at […]

Nettressurser

Denne siden blir IKKE lukket når du klikker en link. Da åpnes et nytt vindu eller en ny arkfane. I Norge Handikapsiden, masse info Momentum (Medlemsorganisasjon for amputerte tilknyttet FFO) Helsetilsynet Koalition För Amputerade (Medlemsoganisasjon for amputerte i Sverige) Amputations Kredsen (Medlemsoganisasjon for amputerte i Danmark) Muskel- og nervestyrt armproteser (Sahlgranska Sverige) OCH Ortopedi (Med link til egen FaceBook-side) Norsk […]

Praktisk hjelp

Tips om praktisk bistand, helsehjelp, økonomi og hjelpemidler. Hjemmehjelp Får du behov for hjemmehjelp, ta kontakt med avdeling for hjemmebasert omsorg eller sosialavdelingen i din bostedskommune. Ring NAV og spør hvor du skal henvende deg. Økonomi Spørsmål som gjelder uføretrygd, grunnstønad, hjelpestønad, attføringspenger, utgifter til ombygging av bolig, tilrettelegging av arbeidsplassen, bil og tekniske hjelpemidler, […]

Juridisk bistand

Landsforeningen For Amputerte, LFA, har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS som gir alle medlemmer mulighet for juridisk bistand - både etter personskader og i andre sammenhenger hvor juridiske spørsmål oppstår.     Leder i LFA, Franck Tore Larsen, er begeistret på vegne av alle sine medlemmer. «Dette er noe vi trenger. Økonomisk rehabilitering […]

Følg oss!

Landsforeningen for Amputerte
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen