Trenger du noen å snakke med? Da kan du kontakte en av våre likepersoner som har opplevd samme situasjon som deg for en prat. Enten du selv er / vil bli amputert, eller du står nær en som er i denne situasjonen, kan du kontakte en likeperson. Ektefeller, barn, foreldre eller andre som føler at de trenger å snakke med noen om dette, kan også benytte seg av dette tilbudet.

Bli uavhengig i ny livssituasjon!

Uavhengig av sykdom eller ulykke er det å få amputert en kroppsdel en vesentlig endring i livssituasjonen. Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Da melder det seg mange spørsmål:

  • Kan jeg klare jobben?
  • Hva med fritidsaktiviteter
  • Kan jeg fortsette å sykle?
  • Mitt forhold til andre, familie og venner?
  • Hvordan ser en protese ut?
  • Hvem lager protesen?
  • Når får jeg protesen og kan jeg fungere med den?
  • Kan jeg kjøre bil/motorsykkel uansett amputasjon?
  • Hvordan steller man stumpen, stumpsokkene og protesen?
  • Hvordan skal jeg takle smerten?

Kontakt gjerne en av oss i hovedstyret for å få snakke med en likeperson.

Klikk her for å se kontaktoversikten til våre likepersoner.

Råd og veiledning til de nærmeste

LFA er oppmerksom på at en amputasjon også har følger for de vi omgås. Her er den informasjon som vi og våre nærmeste har erfart og kan gi, nyttig for det videre liv. Det er derfor en naturlig del av LFA sin virksomhet å besvare spørsmål og gi støtte til alle det angår.

Husk: Om nødvendig er det viktig å påvirke og støtte den amputerte til å bli mest mulig selvhjulpen i det daglige liv.