Bli uavhengig i ny livssituasjon!

Uavhengig av sykdom eller ulykke er det å få amputert en kroppsdel en vesentlig endring i livssituasjonen. Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Da melder det seg mange spørsmål:

  • Kan jeg klare jobben?
  • Hva med fritidsaktiviteter
  • Kan jeg fortsette å sykle?
  • Mitt forhold til andre, familie og venner?
  • Hvordan ser en protese ut?
  • Hvem lager protesen?
  • Når får jeg protesen og kan jeg fungere med den?
  • Kan jeg kjøre bil/motorsykkel uansett amputasjon?
  • Hvordan steller man stumpen, stumpsokken

Råd og veiledning til de nærmeste

LFA er oppmerksom på at en amputasjon også har følger for de vi omgås. Her er den informasjon som vi og våre nærmeste har erfart og kan gi, nyttig for det videre liv. Det er derfor en naturlig del av LFA sin virksomhet å besvare spørsmål og gi støtte til alle det angår.

Husk: Om nødvendig er det viktig å påvirke og støtte den amputerte til å bli mest mulig selvhjulpen i det daglige liv.

Våre likepersoner

Likepersonskoordinator LFA Sentralt

Stine Therese Børstad, tlf. 984 05 603, stine.th.borstad@gmail.com

Agder:

Oslo/Akershus

Arve Birkely, Legg amputert, tlf. 922 63 344, arge@altiboxmail.no

Oslofjord Vest:

Hordaland:

Innlandet:

  • Randi Mellem, Legg amputert, Mobil: 910 02 289

Møre & Romsdal:

Nord Norge:

Rogaland:

Trøndelag:

Østfold

Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe du lurer på!