– Om oss

Detaljbilde person med benprotese på vei ut av bil

Landsforeningen for Amputerte (LFA) er for deg som har eller kommer til å bli amputert, og for deg som har noen nær deg som har amputert. Vi tilbyr informasjon om amputasjon og støtte på veien for deg som har amputert.

Hovedstyret

Hovedstyret blir valgt av årsmøtet, er landsforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig overfor årsmøtet. Hovedstyret jobber med de sakene som årsmøtet har vedtatt at de skal prioritere og er ansvarlig for budsjett og regnskap. Hovedstyret fører protokoller fra hovedstyremøtene. Hovedstyret i Landsforeningen For Amputerte består per i dag av: Leder: Franck Tore Larsen […]

Vedtekter

Vedtekter til LFA – Landsforeningen for Amputerte § 1 Navn Landsforeningens navn er: Landsforeningen for Amputerte (LFA). Landsforeningens lokallag skal være LFA…………..(stedsnavn/område), eks.: LFA Møre og Romsdal. § 2 Organisasjonsmessig tilknytning Landsforeningen for Amputerte (LFA) er en del av, og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Landsforeningens vedtekter er hjemlet i Norges Handikapforbunds (NHF) lover […]

Handlingsplan

Hensikten med denne handlingsplanen er at Landsforeningen for Amputerte (LFA) sentralt og lokalt skal trekke i samme retning. En levende landsforening forutsetter lokalt engasjement, og lokallagene bør derfor utarbeide egne aktivitetsplaner på områder som er aktuelle i deres fylke/region og ut fra satsningsområdene i LFAs felles handlingsplan for 2019 – 2021. Satsningsområder 2019 – 2021 […]

Likepersoner

Bli uavhengig i ny livssituasjon! Uavhengig av sykdom eller ulykke er det å få amputert en kroppsdel en vesentlig endring i livssituasjonen. Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Da melder det seg mange spørsmål: Kan jeg klare jobben? Hva med fritidsaktiviteter Kan jeg fortsette å […]

Styrer lokallag

LFA lokallagsstyrer LFA Agder: Leder: Svein Upsahl Mobil: 481 50 829 E-post: elsmarup@online.no Nestleder: Svein Risberg Mobil: 913 43 289 E-post: svola-r@online.no Økonomiansvarlig Knut Eskedal Mobil: 988 25 702 E-post: kn-eske@online.no Sekretær: Ashley Howard Girard Mobil: 488 53 190 Styremedlem: Irene Girard Mobil: 909 86 778 E-post: irene.girard52@gmail.no Varamedlem: Reidun Håversen-Planting Mobil: 974 70 879 E-post: theboneless@gmail.com Varamedlem: Inge Herman […]

Følg oss!

Landsforeningen for Amputerte
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen