LFA lokallagsstyrer

LFA Agder:

Leder:
Svein Upsahl
Mobil: 481 50 829
E-post: elsmarup@online.no

Nestleder:
Svein Risberg
Mobil: 913 43 289
E-post: svola-r@online.no

Økonomiansvarlig
Knut Eskedal
Mobil: 988 25 702
E-post: kn-eske@online.no

Sekretær:
Ashley Howard Girard
Mobil: 488 53 190

Styremedlem:
Irene Girard
Mobil: 909 86 778
E-post: irene.girard52@gmail.no

Varamedlem:
Reidun Håversen-Planting
Mobil: 974 70 879
E-post: theboneless@gmail.com

Varamedlem:
Inge Herman Andersen
Mobil: 913 78 229
E-post: grimstad@fagmobler.no

LFA Hordaland:

Leder:
Gisle Hagenes
Mobil: 906 65 642
E-post: gihage@online.no

Nestleder:
Rune Utkilen
Mobil: 952 13 454
E-post: rutkilen69@yahoo.no

Økonomiansvarlig:
Helge Kvaale
Mobil: 952 57 682
E-post: helkvaa54@gmail.com

Styremedlem:
Øyvind Fredriksen
Mobil: 906 34 848
E-post: oe-fre@online.no

Sekretær:
Stine Therese Børstad
Mobil: 984 05 603
E-post: stine.th.borstad@gmail.com

Varamedlem:
Christel Borge Bersaas-Nesse
Mobil: 906 15 903
E-post: christel.bersaas.nesse@gmail.com

LFA Møre og Romsdal:

Leder:
Alvhild Kvamme Iversen
Mobil: 911 25 513
E-post: alvhild.iversen@gmail.com

Økonomiansvarlig:
Olav Amund Myklebust
Mobil: 908 95 110
E-post: olavamund.myklebust@gmail.com

Styremedlem:
Gerd Heien Orset
Mobil: 913 44 016
E-post: gerdheienorset@hotmail.com

Styremedlem:
Odd Aune
Mobil: 916 91 924
E-post: oddaune40@gmail.com

Styremedlem:
Oddbjørn Blindheim
Mobil: 992 04 315
E-post: odblind@online.no

Varamedlem:
Margot Kvasnes
Mobil: 924 32 076

Varamedlem:
Kristian Faksvåg
Mobil: 920 52 146

LFA Oslo/Akershus:

Leder:
Bodil Iversen
Mobil: 911 75 383
E-post: Bodil.iversen@hotmail.no

Økonomiansvarlig:
Anne-Berit Hollås
Mobil: 975 62 460
E-post: anne.berit.hollaas@gmail.com

Sekretær:
Bodil Iversen
Mobil: 911 75 383
E-post: bodil.iversen@hotmail.com

Styremedlem:
Inger Biseth
Mobil: 951 64 011
E-post: ingerbis@online.no

LFA Oslofjord Vest:

Leder:
Leif Larsen
Mobil: 482 84 901
E-post: le-l2@online.no

Nestleder:
Franck Tore Larsen
Mobil: 908 22 175
E-post: franck-l@online.no

Økonomiansvarlig:
Leif Larsen
Mobil: 482 84 901
E-post: le-l2@online.no

Sekretær:
Anne Johnsen
Mobil: 990 18 902
E-post: ajohns2@online.no

Styremedlem:
Åse Synnøve Jakobsen
Mobil: 906 31 046
E-post: asesynjakobsen@hotmail.com

Varamedlem:
Ingoline Ingebretsen
Mobil: 478 82 062
E-post: lineinge@online.no

LFA Østfold:

Leder:
Kari Jansen
Mobil: 480 74 125
E-post: kariaa.jansen@gmail.com

Økonomiansvarlig:
Bjørg Bekkevold
Mobil: 938 72 905

Sekretær:
Bjørn Helgesen
Mobil: 924 10 444
E-post: bjorn.helgesen@maik.no

Styremedlem:
Fritjof Karlsen
Mobil: 977 91 166

Varamedlem:
Jan Rubenstein
Tlf: 693 18 195
Mobil: 465 20 938

Varamedlem:
Anne Kristoffersen
Mobil: 415 95 425

LFA Trøndelag ligger under NHF Trøndelag administrasjonen:

LFA Kontakperson:
Målfrid Fossland
Mobil: 481 30 346
E-post: malfrid.fossland@ntebb.no

Rogaland kontakperson:
LFA Kontaktperson:
Jorunn Svanevik
Mobil: 951 15 192
E-post: josvane@haugnett.no

LFA Nord Norge ligger under NHF Nord Norge administrasjonen:

LFA Kontaktperson:
Arvid Eilertsen
Mobil: 906 45 405
E-post: arvideilertsen@gmail.com