– Advokatfirmaet Lippestad

Etter en skade snus livet ofte opp-ned. De fysiske og psykiske skadefølgene kan være omfattende, med stort behandlingsbehov. I rehabiliteringssammenheng konsentrerer man seg om å reparere disse skadene så godt som mulig. Men, hvilken rolle spiller den reduserte økonomien du får? Hvilken betydning har den for rehabiliteringen  Jeg har bistått skadelidte etter personskader i over 25 …
Vi i Advokatfirmaet Lippestad er glade for å meddele at vi nettopp har inngått en avtale om å yte juridisk bistand til medlemmer av Landsforeningen for Amputerte. LFA er tilsluttet Norges Handikapforbund og gjør en meget viktig jobb. Både i forhold til å følge opp det enkeltes medlemmers individuelle rettigheter, men også ved å bidra …
Tekst: Kjell Inge Ambjørndalen, Advokatfirmaet Lippestad En sykdom eller en skade kan plutselig gjøre det vanskelig å utføre jobben din. Noen arbeidsgivere viser stor fleksibilitet for å hjelpe til, andre ikke. Men, hvilke rettsregler har man egentlig om dette? Kan jussen bidra til å forenkle situasjonen? Det å beholde jobben er uten tvil det viktigste du gjør …

Følg oss!

Landsforeningen for Amputerte
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen