Lippestad sammen med representanter fra LFA

Vi i Advokatfirmaet Lippestad er glade for å meddele at vi nettopp har inngått en avtale om å yte juridisk bistand til medlemmer av Landsforeningen for Amputerte. LFA er tilsluttet Norges Handikapforbund og gjør en meget viktig jobb. Både i forhold til å følge opp det enkeltes medlemmers individuelle rettigheter, men også ved å bidra til å øke den generelle politiske bevisstheten om de temaene medlemmene er opptatt av.

Les artikkelsamling på Lippestad sin nettside

Vi ser frem til å hjelpe LFAs medlemmer, ikke bare med problemer direkte knyttet til den aktuelle amputasjon, men også i andre juridiske spørsmål som dukker opp i løpet av et liv.