Michel Horacek fra Eina har gledet seg til en aktiv pensjonisttilværelse, med fisketurer både sommer og vinter. Han har i flere år hatt problemer med venstre bein, og i 2019 ble han leggamputert . På sine isfisketurer på Einavatnet merket han at han beinstumpen inne i protesen ble veldig ble kald. Dette var svært plagsomt og smertefullt. «I …
Landsforeningen For Amputerte, LFA, har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS som gir alle medlemmer mulighet for juridisk bistand - både etter personskader og i andre sammenhenger hvor juridiske spørsmål oppstår.

Tilbudet gjelder kun personer som er medlem i LFA.

Er du ikke medlem, kan du melde deg inn på lfa.no/meld-deg-inn, eller …
Landsforeningen For Amputerte, LFA, har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Lippestad AS som gir alle medlemmer mulighet for juridisk bistand - både etter personskader og i andre sammenhenger hvor juridiske spørsmål oppstår.
  I tillegg får LFA som organisasjon tilgang på kompetanse som vi kan benytte i våre arrangementer. Om avtalen sier advokat Geir Lippestad: «Vi …
Etter en skade snus livet ofte opp-ned. De fysiske og psykiske skadefølgene kan være omfattende, med stort behandlingsbehov. I rehabiliteringssammenheng konsentrerer man seg om å reparere disse skadene så godt som mulig. Men, hvilken rolle spiller den reduserte økonomien du får? Hvilken betydning har den for rehabiliteringen  Jeg har bistått skadelidte etter personskader i over 25 …
Vi i Advokatfirmaet Lippestad er glade for å meddele at vi nettopp har inngått en avtale om å yte juridisk bistand til medlemmer av Landsforeningen for Amputerte. LFA er tilsluttet Norges Handikapforbund og gjør en meget viktig jobb. Både i forhold til å følge opp det enkeltes medlemmers individuelle rettigheter, men også ved å bidra …